Агриком – Вашиот партнер во Агро бизнисот

Kако увозник и дистрибутер на високо квалитетни биолошки органски ѓубрива, био-стимулатори, заштитни средства и подобрувачи на почва.

Нашата цел на постоење е желбата за здрав развој на нашите деца и идни поколенија, со користење на здрава и органска храна.

Нашите органски продукти им помагаат на фармерите да го унапредат и подобрат своето земјоделско производство, преку подобрување на квалитетот на почвата, квалитетна исхрана на растенијата и заштита од болести и инсекти без користење на хемиски средства.

Во секое време сме спремни да пружиме совет и подршка на нашите клиенти, како и кога да ги користат нашите продукти и да добијат најдобри резултати, преку континуирано следење на нивното производство.

Зошто сме најдобри

100% Органско!

Нашето мото е одгледување на здрава, квалитетна, органска храна. Со помош на нашите продукти, фармерите го унапредуваат своето земјоделско производство, без користење на штетни пестициди и хемиски средства.

Постојано Достапно!

Равиена Транспортна Мрежа

Создадовме ефикасна и брза дистрибутивна мрежа, со која ги доставуваме нашите продукти до вас за многу краток временски период.

Брза и ефикасна достава до сите места во државата.

Совети во секое време!

АГРИЦОМ развива мрежа на СОВЕТНИЦИ во цела Македонија, кои се постојано достапни за сите наши клиенти.

Тие со своето знаење и искуство им помагаат на сите фармери за правилно, квалитетно и безбедно земјоделско производство со крајна цел да истите имаат зголемен прихос, но и квалитетни и безбедни плодови.

Најнови Вести

Нашите Производи