АЛУД

Алуд

aludgs

ЕО ѓубриво со состав 0.80% Манган (Mn) растворлив во вода, 1.2% Цинк (Zn).Се состои од хомогена мешавина на молекуларни не јонски видови, дејствувајки системски при фолијална апликација или на корен.Неговото користење има за цел да ги снабдува културите со хранливи материи и активирање на биосинтеза.

Неговата имплементација е корисна за стимулирање на природната самоодбрана на растението, што влијае на здравјето на ендоваскуларното ткиво. Alud е биолошки поттикнувач, кој го дополнува користењето на и е компатибилен со биолошката борба против ендоваскуларни патогени.

  • За зеленчук, овоштарници, лозја и цитрусни - листни растенија во доза 200-400 мл / дка, со фертигација - 400-600 мл / дка.

Во Шпанија, производот е регистриран како "Друг начин за заштита на растенијата" (Според прописите АПА / 1470/2007), и се користи како додаток во борбата против ендоваскуларните болести.