Куоре Кристал

Cuore Кристали

cuorecrystalgs

EO ѓубриво со состав oд 10,0% Бакар (Cu) и 1,1% Цинк (Zn).

Комплекс од соли на бакар и цинк во стабилна молекуларна, не-јонска форма, која има добро системско дејствување при фолијална апликација или на корен.

Неговата примена има за цел да снабдува хранливи материи базирани на цинк и бакар, кои му се потребни на растението, за био-синтеза на полифеноли и фитоалексини. Неговата синтеза го подржува природниот одбранбен механизам на растението против некои фитопатогени.

Cuore Crystal е биолошки индуктор, кој го надополнува користењето на фитосанитарни производи кои се компатибилни со биолошката борба против некои фитопатогени.

  • Во зеленчук, овошје, лозови и листни во дози од 100-200 g / дка, но никогаш да не ја надмине дозата од 200 г / дка. Се третира во период од 10-15 дена
  • Со ситемот капка по капка дозата е 100-200 g / дка на секои 10-15 дена. Кај чуствителните култури со бакар, костенливо овошје, некои сорти јаболка, некои сорти грозје, се применува само преку фертигација.

Во Шпанија, производот е регистриран како "Друг начин за заштита на растенијата" (Според прописите АПА / 1470/2007), и се користи како додаток во борбата против бактериски и габични заболувања.