ХУМУСНА КИСЕЛИНА – 12%

ХУМУСНА КИСЕЛИНА – 12%

humosna-kiselina

ХУМУСНАТА КИСЕЛИНА е природна органска материја (полимер) која настанува при биолошки процес на разградување на растителните и животински остатоци.

Тие се појавуваат како резултат на макромолекули претежно од аминокиселини, јаглехидрати, неоргански материи.

Состав

Вкупен азот (N) - 0.20 %
Вкупен фосфор (P2O5) - 0.03 %
Вкупен калиум (К2О) - 2.50 %
Хуминска киселина - 12.40%

Фулвинска киселина - 3.78%
Аспарагусна киселина - 5.08%
Органска материја - 4.60%
pH вредност - 7.45

Zn < 0.001%
Ca 0.17%
Mg <0.01%
Fe 0.066%
Mn 0.002%
Cu < 0.001%
B 0.001%

Придобивки

ХУМУСНАТА КИСЕЛИНА во почвата ги разградува сите позитивни ѓубрива и ја зголемува микробиолошката активност. Во светот е општо признато нејзинато влијание и ефикасност врз овошјето, зеленчукот, житариците, тревниците и цвеќињата, особено во органските сиромашни почви. ХУМУСНАТА КИСЕЛИНА го зајакнува коренот на растенијата, па така растението станува посилно и поздраво. Таа делуива при разградување на пестицидите, инсектицидите, хебицидите и се што е штетно во почвата, како и нитратите и солите. Исто така, делува и при нормализирање на Ph вредноста на почвата.

Составот на елементи во ХУМУСНАТА КИСЕЛИНА е  непроценливо важен при исхраната на растенијата и при додавање во почвата ја збогатува со неопходните органски материи и микроелементи, со што растенијата во оваква почва дават поквалитетни плодови. Компаративно гледано, во 10 литри хумусна киселина има органски материи како во 30 тони арско ѓубре. Со континуирано користење на хумусната киселина ќе се намали потребата од додавање на основни вештачки ѓубрива.

Сличен производ како ХУМУСНАТА КИСЕЛИНА во светот не постои.

НАЧИН НА УПОТРЕБА (фертиригација)

ГРАДИНАРСТВО (фертиригација)

Се аплицира по 10л./ха на секоја апликација:

  • На секои 30 дена во тек на целата вегатација до берба

ОВОШТАРСТВО и ЛОЗАРСТВО (фертиригација)

Се аплицира по 10л./ха на секоја апликација:

  • 5-10 дена по зимско ѓубрење
  • 10-15 дена по завршување на цветањето
  • Во фаза на зреење на плодовите

ЖИТАРИЦИ (фертиригација)

Се аплицира по 10л./ха на секоја апликација:

  • При висина на растението од 10-15 cm
  • 30 дена по првата апликација

Напомена

ХУМУСНА КИСЕЛИНА - може да се аплицира/меша заедно со други видови на ѓубрива и продукти за прихрана, како и со хемиски заштитни средства кои не се на база на бакар. Не содржи тешки метали.

Рок На Употреба

Неограничен

Пакување


ХУМУСНАТА КИСЕЛИНА
ја има во пакувања од: 1 л., 5 л., 10 л., 20 л. и 50 литри.