Агриком – Скопје е компанија основана од приватни инвеститори, како увозник и дистрибутер на високо квалитетни органски ѓубрива, био-стимулатори, заштитни средства и подобрувачи на почва.

Нашата цел на постоење е желбата за здрав развој на нашите деца и идни поколенија, со користење на здрава и органска храна.

Компанијата АГРИЦОМ делува во Агро бизнисот преку понуда на органски продукти за користење во примарното земјоделство и совети за производство на здрава храна.

Зошто сме Најдобри

100% Органско 100%
Постојано Достапно 100%
Совети во секое време 100%
vegetable

Нашите органски продукти им помагаат на фармерите да го унапредат и подобрат своето земјоделско производство, преку подобрување на квалитетот на почвата, квалитетна исхрана на растенијата и заштита од болести и инсекти без користење на хемиски средства.

На овој начин,  нашите клиенти можат да изградат поголема продуктивност од своите земјоделски култури и поголем профит, без да ја загадуваат животната средина.

Нашите корисници и нивниот интерес се двигателот на нашата работа.

Стручниот тим на Агриком секогаш е подготвен за нив и задоволување на нивните потреби

Во секое време сме спремни да пружиме совет и подршка на нашите клиенти, како и кога да ги користат нашите продукти и да добијат најдобри резултати, преку континуирано следење на нивното производство.

Vegetable_Basket_PNG_Picture