Продукти

Почетна » Агриорган пелет 
agriorganpack

Агриоргански Пелети

Органско ѓубриво направено  од овчо ѓубре, збогатено со микроорганизми и додаток на микронутриенти. Ја подобрува структурата и квалитетот на плодноста на почвата ја зголемува плодноста и стимулира хумификација на органска материја.

Се нанесува пред сеидба или пресадување, или за време на вегетациските обработувања на почвата. Може да се нанесе со машини за прскање на вештачко ѓубриво. Агриорган е производ со исклучително влијание врз физичките, хемиските и биолошките карактеристики на почвата.

Состав

 • Вкупен азот (N) – 3,0
 • Органски азот (Н) – 2.5
 • Калциум оксид (Р2О5) Вкупно – 3.0
 • Калиум оксид (К2О) Вкупно – 1.0
 • Железо (Fe) Вкупно – 1.5
 • Органски јаглерод (С) – 28,5
 • Хумусни киселини – 6,0
 • Влажност – 10-14
 • Однос C / N – 11.4
 • pH – 6
 • Сиромашен од хлориди
 • Содржи 70% органска материја
 • Содржи калциум, магнезиум и сулфур (Ca, Mg, Ѕ)
 • Содржи фулво киселини и микроелементи цинк и манган (Mn, Zn)

Придобивки

 • Ја подобрува структурата на почвата, порозноста, дренажата и воздушниот режим.
 • Ја зголемува размената катјони, изразена во зголемената количина на сварливи хранливи материи за растенијата.
 • Подржува репродукција на микроорганизми, ја зголемува биолошката активност на почвата и на тој начин врши “подмладување” на уморната почва.
 • Го подобрува метаболизмот на растенијата, што резултира со брз раст и високи приноси.

Дозација:
Зеленчукови култури и јагоди – 150-300 кг / дка.
Лозја и овоштарници – 150-350 кг / дка
Пченка – 200-400 кг / дка
Пакување: Торби од 30 килограми

wsda-logo-circle-150x150
ecoCERT-logo-150x150