Нематмиел

Продукти Нематмиел НЕMАТМИЕЛ е биостимулатор со нематоциден ефект кој овозможува ефикасен и природен начин во борбата против нематоди. СОСТАВ Сулфур (SO3) – 57,2% – лесно растворлив во вода Железо (Fe) – 0,02% – лесно растворливи во вода Повеќе Придобивки Нематмиел како биостимулатор ги снабдува растенијата со железо и сулфур. Истовремено е многу ефикасен во подобрувањето…

Повеќе