Skip to content
Skip to content

За Нас

Почетна » За Нас
За Нас

Добредојдовте во ДПТУ ЕМ АГРИЦОМ – Неготино

ДПТУ ЕМ АГРИЦОМ – Неготино е компанија основана од приватни инвеститори, како увозник и дистрибутер на високо квалитетни органски ѓубрива, био-стимулатори, заштитни средства и подобрувачи на почва.

Нашата цел на постоење е желбата за здрав развој на нашите деца и идни поколенија, со користење на здрава и органска храна.

100% Органско
Постојано Достапно
Совети во секое време

Компанијата ДПТУ ЕМ АГРИЦОМ – Неготино делува во Агро бизнисот преку понуда на органски продукти за користење во примарното земјоделство и совети за производство на здрава храна.

Нашите органски продукти им помагаат на фармерите да го унапредат и подобрат своето земјоделско производство, преку подобрување на квалитетот на почвата, квалитетна исхрана на растенијата и заштита од болести и инсекти без користење на хемиски средства.

На овој начин,  нашите клиенти можат да изградат поголема продуктивност од своите земјоделски култури и поголем профит, без да ја загадуваат животната средина.

Нашите Понуди

Што Нудиме

Нашите органски продукти им помагаат на фармерите да го унапредат и подобрат своето земјоделско производство, преку подобрување на квалитетот на почвата, квалитетна исхрана на растенијата и заштита од болести и инсекти без користење на хемиски средства.

1

Био – Стимулатори

Lorem ipsum is are many var-iations of pass of majority.

3

Подобрувачи на својства на почва

Lorem ipsum is are many var-iations of pass of majority.

2

Органски Ѓубрива

Lorem ipsum is are many var-iations of pass of majority.

4

Био – Стимулатори со заштитно дејство

Lorem ipsum is are many var-iations of pass of majority.

wsda-logo-circle-150x150
ecoCERT-logo-150x150

За Нас

ЕМ Агриком – Скопjе е компанија основана од приватни инвеститори, како увозник и дистрибутер на високо квалитетни биолошки органски ѓубрива, био-стимулатори, заштитни средства и подобрувачи на почва.

Инфо

ул. Индустриска бр. 7
1440 Неготино

© Copyright 2022 agricom.mk