Продукти

Почетна » Алуд
271787562_6743151229089371_5767154247569192073_n

Алуд

АЛУД  претставува бистимулатор со фунгициден  ефект со системично дејство. АЛУД е соединение од стабилни молекулски комплекси на различни метали Манган (Мn) и Цинк (Zn), како Хидрокси метил меркаптан, во форма на тетраглуконати. АЛУД навлегува системично и се пренесува со соковите на растенијата, па на тој начин дејствува како дезинфикатор на спроводните (васкуларни) садови на растенијата.

Состав

Манган (Mn) 0.8% водорастворлив

Цинк (Zn) 1.2% водорастворлив

Придобивки

АЛУД доставува на земјоделските култури хранливи материи и активира биосинтеза на полифеноли. Има фунгицидно дејство на начин што го остранува постоечкиот габен мицелиум на ендоваскуларните болести, како кај градинарски култури така и кај лоза и овошни култури.

Примена и дозирање

ГРАДИНАРСТВО 

– Фолијарно – 0,2-0,4 л/декар.

– Фертиригација – 0,4-0,6 л /декар.

ОВОШТАРСТВО И ЛОЗАРСТВО 

– Фолијарно – 0,2-0,4л/декар.

– Фертиригација – 0,4-0,6 л /декар.