Skip to content
Skip to content

Апликации

Почетна » Апликации » Овошје

Вишна

 1. Фолијарно, по опаѓање на цветот
 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

2. Фолијарно, 10 ÷ 15 дена по првата апликација, за време на формирање на плодовите

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

3. Фолијарно, 20 ÷ 30 дена по втората апликација, за време на полнење на овошјето за зголемување на дијаметарот

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

* Во случај на оштетување од град, препорачливо е овоштарникот да се прска фолијарно со смеса од:

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

*За зголемување на микробиолошката активност и за зголемување на растот на растението препорачливо е додавање на хумусна киселина. Хумусната киселина се додава во почвата еднаш месечно преку системот кап-по-кап во однос 10 литри хумусна киселина на 1 хектар.

НАПОМЕНА

Доколку се поседува систем кап-по-кап првата апликација препорачливо е да се направи 10-15 денови пред цветање.

Јаболка и Круша

1.Фолијарно, 10 ÷ 15 денови пред цветање за подобро оплодување на цветот.

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар.

2. Фолијарно, 15 денови по полното цветање, за подобро формирање на плодовите.

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

3.Фолијарно, 20 ÷ 30 денови по втората апликација за време на полнење на овошјето за зголемување на дијаметарот.

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

* Во случај на оштетување од град, препорачливо е овоштарникот да се прска фолијарно со смеса од:

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

*За зголемување на микробиолошката активност и за зголемување на растот на растението препорачливо е додавање на хумусна киселина. Хумусната киселина се додава во почвата еднаш месечно преку системот кап-по-кап во однос 10 литри хумусна киселина на 1 хектар.

Кајсија

1.Фолијарно, по опаѓање на цветот

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар.

2.Фолијарно, 10 ÷ 15 дена по првата апликација, за време на формирање на плодовите

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

3.Фолијарно, 20 ÷ 30 дена по втората апликација, за време на полнење на овошјето за зголемување на дијаметарот

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

* Во случај на оштетување од град, препорачливо е овоштарникот да се прска фолијарно со смеса од:

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

*За зголемување на микробиолошката активност и за зголемување на растот на растението препорачливо е додавање на хумусна киселина. Хумусната киселина се додава во почвата еднаш месечно преку системот кап-по-кап во однос 10 литри хумусна киселина на 1 хектар.

Лубеница

1.Фолијарно, веднаш по садењето

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

2.Фолијарно, кога растението ќе достигне висина 15 ÷ 20 сантиметри

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

3.Фолијарно, пред цветање

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, еднаш месечно во однос 10 литри на 1 хектар.

АЛТЕРНАТИВНА МЕТОДА НА ТРЕТИРАЊЕ

Во текот на целата вегетација, може да започне од засадувањето на културата се до завршување на бербата

 • 10 литри мултиблум
 • 1,5 – 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, еднаш месечно во однос 3 литри на 1 хектар.

НАПОМЕНА

Во ниту еден момент не треба зрелите плодови да се прскаат со мултиблум, бидејќи може да предизвика непожелен мирис на свежото овошје и зеленчук.

Праска

1.Фолијарно, по опаѓање на цветот

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

2.Фолијарно, 10 ÷ 15 дена по првата апликација, за време на формирање на плодовите

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

3.Фолијарно, 20 ÷ 30 дена по втората апликација, за време на полнење на овошјето за зголемување на дијаметарот

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

* Во случај на оштетување од град, препорачливо е овоштарникот да се прска фолијарно со смеса од:

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

*За зголемување на микробиолошката активност и за зголемување на растот на растението препорачливо е додавање на хумусна киселина. Хумусната киселина се додава во почвата еднаш месечно преку системот кап-по-кап во однос 10 литри хумусна киселина на 1 хектар.

НАПОМЕНА

Доколку се поседува систем кап-по-кап првата апликација препорачливо е да се направи 10-15 денови пред цветање.

Слива

1.Фолијарно, по опаѓање на цветот

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

2.Фолијарно, 10 ÷ 15 дена по првата апликација, за време на формирање на плодовите

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

3.Фолијарно, 20 ÷ 30 дена по втората апликација, за време на полнење на овошјето за зголемување на дијаметарот

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

* Во случај на оштетување од град, препорачливо е овоштарникот да се прска фолијарно со смеса од:

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

*За зголемување на микробиолошката активност и за зголемување на растот на растението препорачливо е додавање на хумусна киселина. Хумусната киселина се додава во почвата еднаш месечно преку системот кап-по-кап во однос 10 литри хумусна киселина на 1 хектар.

НАПОМЕНА

Доколку се поседува систем кап-по-кап првата апликација препорачливо е да се направи 10-15 денови пред цветање.

Тиква

1.Фолијарно, веднаш по садењето

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

2.Фолијарно, кога растението ќе достигне висина 15 ÷ 20 сантиметри

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

3.Фолијарно, пред цветање

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

4.Фолијарно, 10 ÷ 15 дена пред почеток на бербата

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, еднаш месечно во однос 10 литри на 1 хектар.

АЛТЕРНАТИВНА МЕТОДА НА ТРЕТИРАЊЕ

Во текот на целата вегетација, може да започне од засадувањето на културата се до завршување на бербата

 • 10 литри мултиблум
 • 1,5 – 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, еднаш месечно во однос 3 литри на 1 хектар.

НАПОМЕНА

Во ниту еден момент не треба зрелите плодови да се прскаат со мултиблум, бидејќи може да предизвика непожелен мирис на свежото овошје и зеленчук.

Цреша

1.Фолијарно, по опаѓање на цветот

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

2.Фолијарно, 10 ÷ 15 дена по првата апликација, за време на формирање на плодовите

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

3.Фолијарно, 20 ÷ 30 дена по втората апликација, за време на полнење на овошјето за зголемување на дијаметарот

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

* Во случај на оштетување од град, препорачливо е овоштарникот да се прска фолијарно со смеса од:

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

*За зголемување на микробиолошката активност и за зголемување на растот на растението препорачливо е додавање на хумусна киселина. Хумусната киселина се додава во почвата еднаш месечно преку системот кап-по-кап во однос 10 литри хумусна киселина на 1 хектар.

НАПОМЕНА

Доколку се поседува систем кап-по-кап првата апликација препорачливо е да се направи 10-15 денови пред цветање.

За Нас

ЕМ Агриком – Скопjе е компанија основана од приватни инвеститори, како увозник и дистрибутер на високо квалитетни биолошки органски ѓубрива, био-стимулатори, заштитни средства и подобрувачи на почва.

Инфо

ул. Индустриска бр. 7
1440 Неготино

© Copyright 2022 agricom.mk