Skip to content
Skip to content

Апликации

Почетна » Апликации » Зеленчук

Брокула

Фолијарно, за време на садењето

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, три недели по првата апликација

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, три недели по втората апликација

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, еднаш месечно во однос 10 литри на 1 хектар.

АЛТЕРНАТИВНА МЕТОДА (започнува со садење а завршува 15 дена пред берба)

Фолијарно, на секои 15 денови

 • 10 литри мултиблум
 • 1,5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, на секои 15 денови во однос 5 литри хумусна киселина на 1 хектар.

Домати

Фолијарно, веднаш по садењето

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, кога растението ќе достигне висина 15 ÷ 20 сантиметри

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, пред цветање

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, три недели по втората апликација

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, еднаш месечно во однос 10 литри на 1 хектар.

АЛТЕРНАТИВНА МЕТОДА НА ТРЕТИРАЊЕ

Во текот на целата вегетација, може да започне од засадувањето на културата се до завршување на бербата

 • 10 литри мултиблум
 • 1,5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, еднаш месечно во однос 3 литри на 1 хектар.

НАПОМЕНА

Во ниту еден момент не треба зрелите плодови да се прскаат со мултиблум, бидејќи може да предизвика непожелен мирис на свежото овошје и зеленчук.

Зелка

Фолијарно, за време на садењето

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, три недели по првата апликација

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, три недели по втората апликација

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, еднаш месечно во однос 10 литри на 1 хектар.

АЛТЕРНАТИВНА МЕТОДА (започнува со садење а завршува 15 дена пред берба)

Фолијарно, на секои 15 денови

 • 10 литри мултиблум
 • 1,5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, на секои 15 денови во однос 5 литри хумусна киселина на 1 хектар.

Кромид

Фолијарно, за време на садењето

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, три недели по првата апликација

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, три недели по втората апликација

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Со користење на мултиблум и екстрактот од морски алги ќе се зголеми големината на луковицата, квалитетот и времетраењето на чување.

Карфиол

Фолијарно, за време на садењето

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, три недели по првата апликација

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, три недели по втората апликација

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, еднаш месечно во однос 10 литри на 1 хектар.

АЛТЕРНАТИВНА МЕТОДА (започнува со садење а завршува 15 дена пред берба)

Фолијарно, на секои 15 денови

 • 10 литри мултиблум
 • 1,5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, на секои 15 денови во однос 5 литри хумусна киселина на 1 хектар.

Кељ

Фолијарно, за време на садењето

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, три недели по првата апликација

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, три недели по втората апликација

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, еднаш месечно во однос 10 литри на 1 хектар.

АЛТЕРНАТИВНА МЕТОДА (започнува со садење а завршува 15 дена пред берба)

Фолијарно, на секои 15 денови

 • 10 литри мултиблум
 • 1,5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, на секои 15 денови во однос 5 литри хумусна киселина на 1 хектар.

Краставици

Фолијарно, веднаш по садењето

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, кога растението ќе достигне висина 15 ÷ 20 сантиметри

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, пред цветање

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, три недели по втората апликација

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, еднаш месечно во однос 10 литри на 1 хектар.

АЛТЕРНАТИВНА МЕТОДА НА ТРЕТИРАЊЕ

Во текот на целата вегетација, може да започне од засадувањето на културата се до завршување на бербата

 • 10 литри мултиблум
 • 1,5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, еднаш месечно во однос 3 литри на 1 хектар.

НАПОМЕНА

Во ниту еден момент не треба зрелите плодови да се прскаат со мултиблум, бидејќи може да предизвика непожелен мирис на свежото овошје и зеленчук.

Лук

Фолијарно, за време на садењето

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, три недели по првата апликација

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, три недели по втората апликација

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Со користење на мултиблум и екстрактот од морски алги ќе се зголеми големината на луковицата, квалитетот и времетраењето на чување.

Марула

Фолијарно, за време на садењето

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, за време на садењето

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, за време на садењето

 • 15-20 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, еднаш месечно во однос 10 литри на 1 хектар.

АЛТЕРНАТИВНА МЕТОДА (започнува со садење а завршува 15 дена пред берба)

Фолијарно, на секои 15 денови

 • 10 литри мултиблум
 • 1,5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, на секои 15 денови во однос 5 литри хумусна киселина на 1 хектар.

Модар Патлиџан

Фолијарно, веднаш по садењето

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, кога растението ќе достигне висина 15 ÷ 20 сантиметри

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, пред цветање

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, три недели по втората апликација

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, еднаш месечно во однос 10 литри на 1 хектар.

АЛТЕРНАТИВНА МЕТОДА НА ТРЕТИРАЊЕ

Во текот на целата вегетација, може да започне од засадувањето на културата се до завршување на бербата

 • 10 литри мултиблум
 • 1,5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, еднаш месечно во однос 3 литри на 1 хектар.

НАПОМЕНА

Во ниту еден момент не треба зрелите плодови да се прскаат со мултиблум, бидејќи може да предизвика непожелен мирис на свежото овошје и зеленчук.

Пиперки

Фолијарно, веднаш по садењето

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, кога растението ќе достигне висина 15 ÷ 20 сантиметри

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, пред цветање

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

Фолијарно, три недели по втората апликација

 • 20 литри мултиблум
 • 5-10 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, еднаш месечно во однос 10 литри на 1 хектар.

АЛТЕРНАТИВНА МЕТОДА НА ТРЕТИРАЊЕ

Во текот на целата вегетација, може да започне од засадувањето на културата се до завршување на бербата

 • 10 литри мултиблум
 • 1,5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1

*Оваа метода вклучува и додавање на хумусна киселина во почвата преку системот кап-по-кап, еднаш месечно во однос 3 литри на 1 хектар.

НАПОМЕНА

Во ниту еден момент не треба зрелите плодови да се прскаат со мултиблум, бидејќи може да предизвика непожелен мирис на свежото овошје и зеленчук.

За Нас

ЕМ Агриком – Скопjе е компанија основана од приватни инвеститори, како увозник и дистрибутер на високо квалитетни биолошки органски ѓубрива, био-стимулатори, заштитни средства и подобрувачи на почва.

Инфо

ул. Индустриска бр. 7
1440 Неготино

© Copyright 2022 agricom.mk