Продукти

Почетна » Asco Hume Bloom
asco hume bloom

Asco Hume Bloom

ИДЕАЛНА ПРИХРАНА ЗА ЦВЕЌЕ

Претставува органски подобрувач на почвата pH 7,5-8. Производот е идеален за употреба во одгледување цветни култури. Не содржи тешки метали, нитрати и хлориди, без хемиски супстанции.

Состав

Органска материја 64,4%

Органски Јаглерод 2,30%

Калиум 9,50%

Хумусна киселина 6 %

Морски алги 1%

Придобивки

– Го подобрува ‘ртење на семето

– Го стимулира растот на растенијата и го зајакнува кореновиот систем

– Го интензивира цветањето дава природна боја на цветовите

– Го стимулира размножувањето на микроорганизмите во почвата

– Ја подобрува толеранцијата на стрес (температурни шокови и временски непогоди)

– Ја подобрува апсорцијата на хранливи материи

– Ја подобрува отпорноста на растенијата кон штетници и габични заболувања

Примена и дозирање

Правилното време на апликација е од клучно значење за добивање на посакуваните резултати затоа апликациите се праватрано на утро или навечер.

Еден литар ASCO HUME K BLOOM се меша со 60 литри вода за фолијарна или систем капка по капка апликација.