Продукти

Почетна » Аско Хуме Тобако
asko hume tobako

Аско Хуме Тобако

Претставува 100% еко производ, кој не содржи тешки метали, нитрати и хлориди и никакви хемиски состојки

Состав

Хумусна киселина  6%

Морски алги 1%

Лесно достапен калиум 8%

Органски материи 85%

Придобивки

  • ГО ПОДОБРУВА РТЕЊЕТО НА СЕМЕТО
  • ГО ЗАСИЛУВА РАСТОТ НА РАСТЕНИЕТО И ГО ЗАЈАКНУВА КОРЕНОВИОТ СИСТЕМ
  • ЈА ПОДОБРУВА АПСОРПЦИЈАТА НА ХРАНЛИВИ МАТЕРИИ
  • ПОГОЛЕМА ОТПОРНОСТ НА СТРЕС (ВИСОКИ И НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ)
  • ЈА ПОДОБРУВА ОТПОРНОСТА НА ШТЕТНИЦИ И ГАБИЧНИ ЗАБОЛУВАЊА
  • ГО ЗГОЛЕМУВА ПРИНОСОТ ОД 10-40%

Примена и дозирање

1ВА АПЛИКАЦИЈА: После сеење на семето

2РА AПЛИКАЦИЈА: После никнување 

3TA АПЛИКАЦИЈА: После расадување

4TA АПЛИКАЦИЈА: 10-15 дена после третата

5TA АПЛИКАЦИЈА: 15-20 дена после четвртата

ФОЛИJАРНА АПЛИКАЦИJА:

Измешајте 1 литар Аско Хуме Тобако со доволно количина вода за површина од 1-2 декари