Продукти

Почетна » Куоре Кристал
kuroe kristal

Курое Кристал

КУОРЕ КРИСТАЛ претставува бистимулатор со фунгициден и бактерициден ефект со контактно и системично дејство КУОРЕ КРИСТАЛ е составен од стабилни молекулски комплекси (Cu-Zn-Vanilia). Со својата единствена формула на органски комплекс на бакар и цинк во тетраглуконатна форма со Vanilia, делува контактно и истовремено овозможува системично примање преку листот и коренот и лесна транслокација на КУОРЕ КРИСТАЛ во целото растение.

Состав

Бакар (Cu) водорастворлив  10%

Цинк (Zn) водорастворлив 1.1%

Придобивки

КУОРЕ КРИСТАЛ има директно и индиректно дејство против габични и бактериални зарази. Додавањето на Cu и Zn на растенијата, се неопходни за биосинтеза на полифеноли и фитоалексини. Нивната синтеза ја помага природната заштита на растенијата против фитопатогени и го јакнат имунолошкиот систем на самото растение. КУОРЕ КРИСТАЛ делува на разградување на клеточната мембрана на патогената на Пламеницата (Plasmophora), како и на блокирање на генетскиот код (DNK) за создавање на нови патогени. КУОРЕ КРИСТАЛ има специфичен иразличен, но крајно ЕФИКАСЕН начин на делување, за разлика од стандардните фунгициди против пламеница и бактериоза. Има висока растворливост и НЕМА КАРЕНЦА

Примена и дозирање

ГРАДИНАРСТВО 

– 1.5 – 2 кг./хектар – фолијарно на секои 10-15 дена.

 2 – 3 кг./хектар – фертиригација на секои 10-15 дена.

ОВОШТАРСТВО 

– 1 – 1.5 кг./хектар – фолијарно на секои 10-15 дена.

ЛОЗАРСТВО 

– 1.5 – 2 кг./хектар – фолијарно  на секои 10-15 дена.