Продукти

Почетна » Гесцен Кристал
gescencrystalgs

Гесцен Кристал

ГЕСЦЕН КРИСТАЛ претставува бистимулатор со фунгициден и бактерициден ефект со системично дејство. ГЕСЦЕН КРИСТАЛ е еколошки безбеден продукт и не предизвикува резистентност и има силно системично фунгицидно дејство против пепелница и рѓа.

Состав

S2O8 –пероксидисулфат

Амониумов Азот (N) – во форма на пероксидисулфат 9%

Калиум (К2О) – водорастворлив 5%

Придобивки

Водниот раствор на ГЕСЦЕН КРИСТАЛ ослободува Сулфур во состојба S (-II) и N (-III) во внатрешноста на растенијата, кои провоцираат биосинтеза на Л-цистеин. Kако второстепен продукт непрекинато се ослободува кислород и озон. ГЕСЕЦЕН КРИСТАЛ директно делува на оскидација на габични мицелиуми и индиректно фунгицидно делува против блокирање на генетичката информација на патогените, благодарение на синтезата на Л-цистеин.

Примена и дозирање

ГРАДИНАРСТВО 

– 1.5 – 2 кг./хектар – фолијарно

– 2 – 3 кг./хектар – фертиригација

ОВОШТАРСТВО 

1 – 1.5 кг./хектар – фолијарно

ЛОЗАРСТВО 

1.5 – 2 кг./хектар – фолијарно