Винова Лоза - Грозје

За поголемо оплодување, поголема отпорност на болести, повеќе шекер и подобар квалитет.

1.Фолијарно, пред цветање

 • 10-15 литри мултиблум (5)
 • 3 литри екстракт од морски алги (5)
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

 

3.Фолијарно, на средина од сезоната (кога ќе почне зрното да расте)

 • 10-15 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

2.Фолијарно, 15-21 ден по првата апликација односно по завршувањето на цветањето

 • 10-15 литри мултиблум
 • 3 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

 

*Во случај на оштетување од град, препорачливо е виновата лоза да се прска фолијарно со смеса од:

 • 10 ÷ 15 литри мултиблум
 • 5 литри екстракт од морски алги
 • вода за да може да се покрие површина од 1 хектар

4. За зголемување на микробиолошката активност и за зголемување на растот на растението препорачливо е додавање на хумусна киселина. Хумусната киселина се додава во почвата еднаш месечно преку системот кап-по-кап во однос 10 литри хумусна киселина на 1 хектар.

НАПОМЕНА

По завршување на бербата препорачливо е фолијарно да се направи уште една апликација, за да може виновата лоза да има доволно хранливи материи во текот на зимскиот период и да бидат многу по подготвени за наредната сезона.