Продукти

Почетна » Морски Алги
217572746_5727898850614619_3796961957721705224_n

Морски Алги

МОРСКИТЕ АЛГИ се најконцентрираниот биостимулатор за раст на пазарот во Македонија, екстрахиран директно од алгата Ascophyllum nodosum. Контролираниот процес на производство и квалитет со ЕДИНСТВЕН метод на екстракција и пастеризација, ги даваат извонредните карактеристики на овој производ. МОРСКИТЕ ЛАГИ се богати со природни хормони и тоа: цитокинин, ауксин, гибералин, манитол, бетаинс, органски киселини, полисахариди, аминокиселини и протеини.

Состав

Вкупен Азот (N) 1.2%

Вкупен калиум (K2O) 15.12%

Органска материја 54.8 %

pH вредност 7.5-9.0

Придобивки

– Подобрување на р’тењето на семето и развојот на коренот;

– Подобрување на ВКОРЕНУВАЊЕТО;

– Брз раст на коренот на расад, резници и садници;

– Зголемување на растот и ЦВЕТАЊЕТО на растението;

– Зголемување на отпорноста на растенијата на/од габични заболувања и инсекти;

– Зголемување на внесувањето на хранливи матери и поголема отпорност на стрес;

– Зголемување на шеќерот во растенијата;

– Заштита на растениетo до температура од -3°C;

– Намалување на загубите на протеини и хлорофил;

– Подобрување на бојата, мирисот и аромата на плодовите;

– Продолжување на рокот на траење на овошјето и зеленчукот;

Примена и дозирање

ОВОШТАРСТВО И ЛОЗАРСТВО

 Се аплицира по 5л./ха на секоја апликација:

-5-10 дена пред цветање

-10-15 дена по завршување на цветањето

-Во фаза на растење на формираните плодови

-10-15 дена пред берба

ГРАДИНАРСТВО  

Се аплицира по 3-4л./ха на секоја апликација, на секои 15-20 дена во тек на целата вегатација до берба