Продукти

Почетна » Миелфос 
myelfosgs

Миелфос

МИЕЛФОС  претставува бистимулатор со фунгициден и бактерициден ефект со системично дејство

Состав

Фосфор (Р2О5) 55% водорастворлив

(ХИДРОКСИМЕТИЛ МЕРКАПТАН ФОСФОРНА КИСЕЛИНА)

Придобивки

Високата концентрација на фосфор (III), под формата на фосфониева киселина, дејствува како генератор на фитоалексини, создавајќи висока природна резистентност во растенијата. Благодарение на високата концентрација на фосфор, МИЕЛФОС многу силно и ефикасно го подобрува развојот и активноста на кореновиот систем, го забрзува формирањето на поленот и го подобрува формирањето на плодовите. МИЕЛФОС има силно изразено директно (против мицелиумот на патогена) и индиректно (преку стимулирање на природни заштитни механизми на културите) фитосанитарно дејство и делува против пламеница, алтернариа, бактериози и сиво гниење.

Примена и дозирање

ГРАДИНАРСТВО 

– Фолијарно – 0,1-0,2 л/декар.

-Фертиригација – 0,2-0,4 л/декар.

ОВОШТАРСТВО И ЛОЗАРСТВО 

– Фолијарно – 0,1-0,2 л/декар.

-Фертиригација – 0,2-0,4 л/декар.