Продукти

Почетна » Poultra
poultra

Poultra

POULTRA претставува органско, компостирано, ферментирано птичјо ѓубриво во форма на пелети збогатено со микроорганизми и микроелементи

Состав

Азот (N)    4.00%

Фосфор (P2O5) 4.40%

Калиум (K2o) 4.00%

Калциум (CaO) 5.60%

Водорастворлив магнезиум (MgO) 1.56%

Водорастворливо железо (Fe) 0.86%

Органски јаглерод (C) 46.00%

Органски материи 81.00%

Хуминска киселина 17.40%

Сооднос N : C 1 : 12

Влажност до 9.00%

pH 6.6

Придобивки

  • Оптимален сооднос на N,P,K 
  • Ја подобрува структурата и квалитетот на почвата
  • Ја зголемува плодноста на почвата и ја стимулира хумификацијата на органската материја
  • Ја подобрува порозноста, воздушниот режим и дренажата на почвата
  • Се подобруваат физичките, хемиските и биолошки карактеристики на почвата
  • Го подобрува метаболизмот на растенијата, што се одразува со интезивен раст и висок принос 
  • Помага при ослободување на хранливите елементи во почвата и нивната достапност до растенијата, како и при зголемувањето на микроорганизми, со што ја покачува биолошката активност на почвата и на тој начин ја подмладува почвата.
  • Бавно ослободување на хранливите елементи 
  • Намалување на загубите на азот поради голема влага во почвата
  • Не содржи семе од плевел и патогени микроорганизми

Примена и дозирање

ГРАДИНАРСТВО 

60 -110кг/декар

ОВОШТАРСТВО И ЛОЗАРСТВО 

80кг/декар

ЖИТАРИЦИ

50кг/декар

ЦВЕЌАРСТВО

60-120г/м2