Зошто Органски Ѓубрива

ЗА ПОВИСОКИ ПРИНОСИ, ЗА ПОБРЗ РАСТ, ЗА ПОЗДРАВИ РАСТЕНИЈА И ПОКВАЛИТЕТНИ ПЛОДОВИ.

Органските ѓубрива се сметаат за едни од најквалитетните органски ѓубрива на земјината топка. Тие ја обезбедуваат и балансираат исхраната на растенијата.

Микроорганизмите го стимулираат растот и развојот на растенијата, и ја зголемуваат отпорноста на растенијата кон сите видови болести суша и мраз. Растенијата имаат побогато развиен коренов систем, поголем број листови и цветови па со тоа и поголем род.

Со редовното користење на органските ѓубрива се поправа структурата на почвата, и се врши биомелиоризација на истата. Големиот број на микроорганизми со своите ферменти вршат оживување на почвата и ја зголемуваат нејзината плодност, и ги стабилизира изворите на азот од сите врсти ѓубрива и почви.